Statsbudsjettet 2015

10.10.2014 07:59

Pollenvarsling, læringsmiljø, blåreseptmedisiner og behandlingsreiser til utlandet er saker som våre brukergrupper er avhengige av. Disse sakene er tilgodesett i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/NAAF-med-/