- Svært mange får store plager av kumelk

21.11.2014 19:07

Lege og helseforsker mener Melk.no-leder bagatelliserer betydningen av melkeintoleranse.

www.fvn.no/sport/sprek/article2712911.ece