Svensk forskning: Antibiotika til små barn kan øke risikoen for astma

04.10.2022 20:26

Forskerne fant en sammenheng mellom antibiotikabehandling og pipende eller hvesende pust hos noen av barna i studien.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/09/19/svensk-forskning-antibiotika-til-sma-barn-kan-oke-risikoen-for-astma/