Tilbyr gratis testrensing av riksvei 19

12.02.2016 20:15

Per Erik Brynildsen i Asfalt Remix mener å ha løsning på svevestøvproblemene i Moss. Nå tilbyr han en gratis test med en høyteknologisk feiebil.

www.moss-avis.no/tilbyr-gratis-testrensing-av-riksvei-19/s/5-67-220184?key=2016-02-12T18:38:09.000Z/retriever/6c9b7783893b38289059473c912432224f5b0531