Tiltak for bylufta kan ikke vente

25.08.2015 19:53

Farlig byluft angår langt flere enn mange kanskje tror. Skal vi løse helseutfordringene med forurenset byluft, må vi sette inn flest mulig effektive tiltak nå.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Tiltak-mot-helseskadelig-byluft-kan-ikke-vente/