Tiltaksplan mot luftforurensning i Oslo

17.04.2015 07:52

Akuttiltakene, de generelle tiltakene og forhandlingspunktene om endringer i Oslopakke 3 viser vilje til endring. Astma- og Allergiforbundet (NAAF) applauderer tiltakene og mener de er en seier for folkehelsen.

www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Tiltaksplan-mot-luftforurensning-i-Oslo/