Unødvendige pollen­plager på jobben

13.03.2015 20:43

Pollen­sesongen er i gang i deler av landet. Dårlig renhold og slurv med ventilasjons­anlegg fører til unød­vendige allergi­plager på mange arbeids­plasser, mener renholds­ekspert.

renholdsnytt.no/Nyheter/Siste-nytt/Mars-2015/Unoedvendige-pollenplager-paa-jobben