Vi har et reelt problem i de største byene våre!

27.03.2014 19:06

Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og i mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet. EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag varslet Norge om at dette er et brudd på EØS-reglene om luftkvalitet.

https://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Vi-har-et-reelt-problem-i-de-storste-byene-vare/