Vil ha fortgang på «Norges neste industrieventyr»

24.10.2015 19:36

Pådriverne for innføring av hydrogenkjøretøy mener det statlige transportprogrammet er for konservativt - og ikke makter å innfri EFTAs krav.

www.osloby.no/Vil-ha-fortgang-pa-Norges-neste-industrieventyr-8212919.html